Economic issues in the political thought of the Polish democratic opposition 1976-1981: the example of the concept of Mirosław Dzielski and the Workers' Defense Committee

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.4062374

Keywords:

liberalism, government, society, political realism, communist party

Abstract

The article made an analysis of the Polish democratic opposition in the second half of the seventies. The author has made the analysis of scientific activity Mirosław Dzielski of the editor-in-chief of the so-called “second circulation” “13”, and the president of the Krakow Economic Society. The aim of this article is to confront the concepts concerning economic issues raised by the activists of the Workersʼ Defence Committee with the concepts of Mirosław Dzielski.

References

Bachoud, A. Franco, Warszawa 2000.

Bartyzel, J. “Umierać, ale powoli!”. O monarchistycznej i katolickiej kontrrewolucji w krajach romańskich 1815–2000, Kraków 2006, p. 817–846.

Bartyzel, J. Socjaliberalizm, [w:] Encyklopedia “Białych Plam”, t. XVI, Radom 2005, p. 228–229.

Brus, W. Na marginesie “Uwag…”, “Biuletyn Informacyjny [KOR]” 1978, № 26, p. 39.

Brus, W. Na marginesie “Uwag…”, op. cit., p. 39–42;

Budujemy drugi ZSRR, “Biuletyn Informacyjny [KOR]” 1979, № 4, p. 52–53.

Cecuda, D. Leksykon opozycji politycznej 1976–1989, Warszawa 1989, p. 96–97.

Chyliński, Z. Wspomnienie o Mirku Dzielskim, [w:] Widzieć mądrość…, op. cit., p. 31.

Czwartki przedzjazdowe w PTE, “Biuletyn Informacyjny [KOR]” 1979, № 8 (34), p. 37.

Czy będzie Krakowskie Towarzystwo Ekonomiczne?, “13. Pismo chrześcijańsko-liberalne” 1985, № 4, p. 1–2.

Doktryna El Caudillaje na tle XIX i XX – wiecznej hiszpańskiej tradycji politycznej, “Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”, t. XXII, Wrocław 1999, p. 153–197.

Duch nadchodzącego czasu, [w:] idem, Bóg, wolność, własność, oprac. i wybór M. Kuniński, Kraków 2001, p. 145.

Dzielski, M. Duch nadchodzącego czasu, op. cit., p. 136.

Dzielski, M. Kilka uwag o obyczaju złej pracy w Polsce, “Polityka Polska” 1987, № 9, p. 20.

Dzielski, M. Odrodzenie ducha – budowa wolności, op. cit., p. 66, 85–87.

Dzielski, M. Po śmierci księdza, “13. Pismo chrześcijańsko-liberalne” 1984, № 11, p. 5–9.

Dzielski, M. Potrzeba twórczego antykomunizmu, “13. Grudnia” 1983, № 11, p. 7.

Dzielski, M. Rozważania wokół punktu omega – gospodarka 1984, “13. Pismo chrześcijańsko-liberalne” 1984, № 3, p. 7.

Gratulował mi Pinochet. Rozmowa z ks. Michałem Poradowskim, “Fronda” 1994, № 2/3, p. 82–92.

Jak urządzić się PRL? Rozmowa z Betą, “13. Pismo chrześcijańsko-liberalne” 1985, № 5, p. 7–9;

Jak urządzić się PRL? Rozmowa z Dzetą, “13. Pismo chrześcijańsko-liberalne” 1986, № 6, p. 1–5;

Jak urządzić się PRL? Rozmowa z Etą, “13. Pismo chrześcijańsko-liberalne” 1986, № 7, p. 1–5;

Jak urządzić się PRL? Rozmowa z Gammą, “13. Pismo chrześcijańsko-liberalne” 1985, № 10, p. 1–3;

Jak urządzić się PRL? Rozmowa z Thetą, “13. Pismo chrześcijańsko-liberalne” 1986, № 8, p. 1–5;

Karol, Enklawy gospodarności?, “Biuletyn Informacyjny [KOR]” 1978, № 4 (30), p. 34, 35.

Karol, Enklawy gospodarności?, “Biuletyn Informacyjny [KOR]” 1978, № 26, p. 40.

Karol, Enklawy gospodarności?, “Biuletyn Informacyjny [KOR]” 1980, № 2 (26), p. 43.

Karol, Enklawy gospodarności?, “Biuletyn Informacyjny [KOR]” 1980, № 1 (35), p. 28;

Karol, Licytacja haseł, “Biuletyn Informacyjny [KOR]” 1979, № 4, p. 52–53.

Klewiec, W. Proces pokazowy – oskarżony Augusto Pinochet, Warszawa 2001.

Kostrzewski, J. Co będzie z butikami?, “Biuletyn Informacyjny [KOR]” 1980, № 2 (36), p. 41–42.

Kostrzewski, J. Problem salda płatniczego, “Biuletyn Informacyjny [KOR]” 1979, № 2, p. 27–28.

Kuczyński, W. Upadek reformy gospodarczej, “Biuletyn Informacyjny [KOR]” 1979, № 7 (33), p. 30–37.

Łagowski, B. Dzielski i zaniedbana droga antykomunizm [w:] Widzieć mądrość…, op. cit., p. 41–42.

Mażewski, L. Narodowo-katolicko-konserwatywne dziedzictwo Ruchu Młodej Polski, “Sprawa Polska” 1999, № 4, p. 26–29.

Misiek, J. Biogram doktora Mirosława Dzielskiego, adiunkta w Zakładzie Filozofii Nauk Przyrodniczych Instytutu Filozofii UJ, [w:] Widzieć mądrość w wolności. Księga pamięci Mirosława Dzielskiego, red. B. Chrobota, Kraków 1991, p. 27–29.

Na temat Augusta Pinocheta zob. A. Wielomski, Augusto Pinochet i iberoamerykańska idea autorytarna, “Pro Fide Rege et Lege” 2007, № 1, p. 29–38.

Odrodzenie ducha – budowa wolności, op. cit., p. 54.

Podróż do Chin, “13. Pismo chrześcijańsko-liberalne” 1985, № 3, p. 4.

Rekiel, A. Mojżesz suwerennej Polski, “Przegląd Powszechny” 2000, № 1, p. 100.

Romański, A. Jak zachować władzę w PRL? & Polemiki: Leszek Maleszka, Janusz Korwin-Mikke, Warszawa 1981, p. 10.

Sikorski, T. “Polscy paleokonserwatyści”. Religia i kultura jako gwarancja konserwatywnej tożsamości Ruchu Młodej Polski (1979–1990), [w:] Religia jako źródło inspiracji w polskiej myśli politycznej XIX–XXI wieku, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2007, p. 417–452.

Socjalistyczna stagflacja?, “Biuletyn Informacyjny [KOR]” 1979, № 2, p. 27–28.

Syryjczyk, T. Wolność, czyli zmiana cywilizacyjna, “Kwartalnik Konserwatywny” 2000, № 6 (zima), p. 14, 47.

Świńskie widmo, “Biuletyn Informacyjny [KOR]” 1979, № 5–6 (31/32), p. 54–60.

Trochę historii, “Biuletyn Informacyjny [KOR]” 1979, № 2, p. 28.

Ubezpieczenia po góralsku, “13. Grudnia” 1983, № 6, p. 7.

W prasie o gospodarce, “Biuletyn Informacyjny [KOR]” 1980, № 4 (30), p. 36–37.

Widmo bankructwa, “Biuletyn Informacyjny [KOR]” 1980, № 4 (30), p. 37.

Więcej na temat frankizmu zob. Wielomski, A. Hiszpania Franco. Źródła i istoty doktryny politycznej, Biała Podlaska 2006.

Woźniakowski, H. Dzielski romantyk?, “Przegląd Polityczny” 2000, № 45, p. 86.

Wystąpienie Tadeusza Kowalika na posiedzeniu PTE, “Biuletyn Informacyjny [KOR]” 1980, № 1 (35), p. 28.

Zaremba, P. Młodopolacy, Gdańsk 2000.

Żyszkiewicz, W. Mirosław Dzielski, [w:] Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956–89, t. 2, red. J. Skórzyński, P. Sowiński, M. Strasz, p. 89–90.

Downloads

Published

2020-09-30

How to Cite

Meller, A. . (2020). Economic issues in the political thought of the Polish democratic opposition 1976-1981: the example of the concept of Mirosław Dzielski and the Workers’ Defense Committee. Political Science and Security Studies Journal, 1(1), 27-34. https://doi.org/10.5281/zenodo.4062374

Issue

Section

Articles